Pentulistat

Pentulistalle pääsee Etelä-Suomen ruttukuonokerhon jäsenen kasvattama, Suomessa rekistöröity pentue.
Pentuetiedot ovat kasvattajan luovuttamia.

Kasvattaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Syntyviä

Syntyneet